Innovation og kreativt læringsdesign

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen har fokus på innovative, kreative og entreprenørielle læringsdesign og læringsmiljøer i uddannelses- og professionskontekster. Undervisningen rummer en teoretisk indføring i læringsteoretiske og pædagogiske problemstillinger relateret til innovation, udvikling af kreativitet og entreprenørskab med inddragelse af uddannelsespolitiske, undervisningsmæssige og etiske udfordringer. Der arbejdes eksperimenterende og problemorienteret med en selvvalgt problemstilling i en praksis/i egen praksis.

Læringsmål

Viden

  • forholdet mellem kreativitet og læring med inddragelse af teori fra forskningsområder som didaktik, art based learning og læringsteori med henblik på erhvervelse af viden om design af kreativitetsfremmende læringsmiljøer
  • relevante metoder til udforskning af designs for kreative og innovative læreprocesser og disse metoders videnskabsteoretiske forudsætninger

Færdigheder

  • at kunne anvende modulets viden og teorier til at undersøge, designe og iværksætte innovative og kreative læreprocesser i praksis på læringsteoretisk og didaktisk grundlag
  • at kunne formulere, analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til innovation og kreativitet i uddannelsesinstitutioner og andre uddannelseskontekster i et uddannelsespolitisk, pædagogisk, undervisningsmæssigt og etisk perspektiv.
  • at kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller relateret til innovation og kreativitet i uddannelseskontekster til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • på videnskabeligt niveau at kunne udvikle og/eller implementere innovative og kreative læringsdesigns målrettet en specifik praksis
  • planlægge og gennemføre relevante faglige udviklings- og læringsforløb, der sigter mod at fremme innovation og kreative og entreprenørielle læreprocesser i på et didaktisk grundlag.
  • selvstændigt at kunne forestå egen faglig udvikling i forbindelse med udvikling af kreative læreprocesser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation og kreativt læringsdesign
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Produktkrav/sidetal: mindst 12 og højst 15 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation and Creative Learning Design
ModulkodeMAELF201915
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet