Maskinteknisk dimensionering

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om dimensionering af konstruktionsdele mod fågangsbelastninger og mod mangegangsbelastninger.
 • Skal have viden om fremskaffelse af nødvendige materialedata som grundlag for dimensionering.
 • Skal have viden om fastsættelse af rimelige sikkerhedsfaktorer.
 • Skal have viden om spændingskoncentrationer og deres betydning.
 • Skal have viden om, hvordan man tager hensyn til fleraksede spændingstilstande.
 • Skal have viden om klassiske maskinelementer (f.eks. lejer, aksler og aksel/navforbindelser, skruer og forspændte skrueforbindelser).
 • Skal have viden om elementær anvendelse af normer i forbindelse med dimensionering af lastbærende stålkonstruktioner.
 • Skal have viden om Palmgren-Miners delskadeshypotese.
 • Skal kunne forstå og reflektere over foranstående teorier, metoder og praksis

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for modulets teorier, metoder og praksis.
 • Skal kunne anvende modulets begreber, teorier og metoder kombineret med elementær klassisk faststofmekanik til analyse og hensigtsmæssig udformning af klassiske maskinelementer og svejste konstruktionsdele.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdsmæssige sammenhænge vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer og svejste konstruktionsdele.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer og svejste konstruktionsdele.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og, i tilknytning til professionen, udvikle egen viden og færdigheder vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer og svejste konstruktionsdele.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMaskinteknisk dimensionering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and Dimensioning of Machine Elements
ModulkodeM-MP-B4-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet