Maskindesign

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Projekt bygger videre på viden opnået på 1.- 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne beskrive en funktion i et mekanisk system, hvor der sker ændringer i kræfter og bevægelser ved simple mekaniske funktionssammenhænge.
 • Skal kunne anvende maskintekniske grundfunktioner og grundelementer såsom at samle, at lejre, at tætne, at koble, at geare o.l.
 • Skal kunne konstruere et mekanisk system baseret på en valgt principiel løsning.
 • Skal kunne gennemføre statiske beregninger af kræfter, momenter, udbøjninger og spændinger i udvalgte komponenter i mekaniske systemer.
 • Skal kunne udarbejde løsninger under hensyntagen til funktions- og betjeningskrav, fremstillings- og materialemuligheder, pålidelighed mv., samt præsentere disse i form af skitser, konstruktionstegninger og evt. modeller.
 • Skal kunne gennemføre en dynamisk simulering af løsningen under relevante driftsforhold, for at fastlægge de dynamiske belastningsforhold på strukturelle dele og maskinelementer.
 • Skal kunne vurdere de valgte løsningers hensigtsmæssighed i forhold til alternative skitsemæssigt beskrevne løsninger.

Færdigheder

 • Skal kunne forstå centrale begreber, teorier og metoder vedrørende projektenhedens maskindesign, samt kunne anvende disse centrale begreber, teorier og metoder til analyse af konstruktioner og konstruktionsdetaljers pålidelighed.
 • Skal kunne vurdere de samlede omkostninger inklusive maskintid og tidsforbrug ved en nul-serie eller en realistisk serieproduktion.
 • Skal kunne vurdere udviklingsomkostningerne, og dets indflydelse på de samlede omkostninger og kunne vurdere af den samlede tilbagebetalingsperiode ved en realistisk serieproduktion.
 • Skal kunne opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.
 • Skal kunne begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig og teoretisk kontekst.
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.
 • Begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig og teoretisk kontekst.

Kompetencer

 • Skal med udgangspunkt i et konkret industrielt produkt kunne redegøre for samspillet mellem produktets overordnede struktur og delkomponenter.
 • Skal kunne redegøre for indhold og betydning af kravspecifikationer.
 • Skal kunne anvende systematiske metoder til at opsøge principielle løsninger.
 • Skal kunne benytte korrekte begreber, notationer og symboler.
 • Skal kunne demonstrere fortrolighed med korrekt teknisk kommunikation og dokumentation.
 • Skal kunne varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater. 
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet.
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater. 
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMaskindesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMachine Design
ModulkodeM-MP-B4-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet