Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Viden, der gør den studerende i stand til at:
  • redegøre for grundlæggende læringsteori
  • redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde
  • redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng
  • redegøre for forskellige tilgange til analyse og vurdering af ingeniør, natur og sundhedsvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, og samfundsmæssigt perspektiv
  • redegøre for konkrete metoder inden for det maskin- eller produktiontekniske område til at udføre ingeniørmæssige analyser og vurderinger.
  • at vurdere produktsikkerhed og anvende relevante standarder

Færdigheder

 • Færdigheder, der gør de studerende i stand til at:
  • planlægge og styre et problembaseret studieprojekt
  • analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres
  • reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter;
  • analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra at overveje videre studieforløb og studieindsats;
  • reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
  • udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå     

Kompetencer

 • Kompetencer, som gør den studerende i stand til at:
  • indgå i et teambaseret projektarbejde
  • formidle et projektarbejde
  • reflektere og udvikle egen læring bevidst
  • indgå i og optimere kollaborative læreprocesser
  • reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeM-MP-B1-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet