Bachelorprojekt

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 1. – 5. semester på bacheloruddannelsen i maskinkonstruktion eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal ved inddragelse af mindst to væsentlige ingeniørmæssige fagligheder redegøre for, hvordan disse forskellige faglige discipliner hhv. påvirker og afhænger af hinanden
 • Skal have kendskab til udførelsesmetoder og planlægning af projektets udførelse
 • Skal have kendskab til metoder til vurdering af projektets økonomi og rentabilitet
 • Skal have kendskab entrepreneurskab, herunder muligheder for opstart af egen virksomhed
 • Skal kunne reflektere over en virksomheds håndtering af innovation

Færdigheder

 • Skal kunne anvende videnskabsteoretiske metoder og begreber indenfor ingeniørfagets fagligheder
 • Skal med udgangspunkt i en velafgrænset problemstilling kunne designe et mekanisk system, der skal opfylde en række krav f.eks. mht. pris, vægt, aktuering, levetid, ydeevne, styring, materialevalg, tolerancekrav, miljømæssige og termiske påvirkninger
 • Skal kunne udarbejde en kravspecifikation indeholdende bl.a. krav til funktionalitet og ydeevne
 • Skal kunne opsøge og udarbejde en løsning, og præsentere den i form af skitser, diagrammer, tekniske tegninger samt virtuelle og evt. fysiske prototyper
 • Skal kunne anvende systematiske metoder til innovation og produktudvikling
 • Skal kunne redegøre for formelbaserede metoder samt computerbaserede numeriske beregningsmetoder i forhold til maskinkonstruktion, styrkeberegning samt analyse af et sammensat maskinsystems mekaniske, statiske og dynamiske virkemåde
 • Skal kunne analysere virksomheders organisationsformer

Kompetencer

 • Skal for et forholdsvis kompliceret produkt kunne anvise hvordan det specificeres, konstrueres og fremstilles, og på professionel vis kunne dokumentere dette
 • Skal kunne udføre et projektarbejde omfattende eksperimentelle, empiriske og/eller teoretiske undersøgelser af en eller flere problemstillinger inden for centrale emner i sin uddannelse
 • Skal kunne samarbejde i et team omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne udføre et projektarbejde ved vha. metoder til projektledelse/-styring
 • Skal kunne indgå samarbejde i et team omkring innovation, produktudvikling og –design, maskinteknik og maskinkonstruktion, materialevalg og optimering af maskinsystemer vha. computerbaserede metoder

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeM-MK-B6-4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet