Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  •  de vigtigste perioder og hændelser i udviklingen af de tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst
  •  udvalgte nutidige eller historiske problemstillinger vedrørende tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at gennemføre sammenlignende analyser på et avanceret akademisk niveau af udvalgte kulturfænomener og at forklare disse med baggrund i en viden om sociale, politiske og kulturelle forhold i de tysksprogede lande

Undervisningsform

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning.

Kompetencer til

  • at reflektere over tyske kulturrelationer i en kulturhistorisk sammenhæng på et videnskabeligt eller teoretisk underbygget grundlag.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman Cultural Relations in a European and Global Context
ModulkodeKATYSK29139
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet