Skriftbaseret kommunikation og digitale metoder

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • og forståelse af skriftlige kommunikationssituationer
  • og forståelse af forskellige skriftsproglige genrer og disses krav til udformning af teksten.
  • digitale metoders relevans i oversættelse fra dansk til tysk.

Færdigheder

  • at udtrykke sig skriftligt på et grammatisk korrekt samt idiomatisk og stilistisk adækvat tysk uden grammatiske og leksikale fejl
  • at oversætte grammatisk korrekt samt idiomatisk og stilistisk adækvat fra dansk til tysk uden grammatiske og leksikale fejl.
  • at udtrykke sig klart, velstruktureret og velargumenteret om faglige emner på tysk på et avanceret akademisk niveau.

Kompetencer

  • at reflektere kritisk over eget arbejde med den sproglige fremstilling på tysk på videnskabeligt niveau
  • reflektere over valgte oversættelsesstrategier, under inddragelse af digitale metoder, på basis af videnskabelig eller teoretisk indsigt og på videnskabeligt niveau.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftbaseret kommunikation og digitale metoder
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på tysk i: Skriftbaseret kommunikation og digitale metoder (Written Communication and Digital Methods).

Prøven består af to dimensioner: oversættelse til tysk af en nutidig dansk normalprosatekst og fri skriftlig udtryksfærdighed ud fra et udleveret tekstmateriale, som lægger op til tekstreferat og -diskussion.

Normeret prøvetid: 5 timer. Alle hjælpemidler må anvendes.

I tilknytning til modulet afholdes kursus i fri skriftlig udtryksfærdighed og oversættelse fra dansk til tysk.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten Communication and Digital Methods
ModulkodeKATYSK205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet