Mundtlig kommunikation og formidling

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • og forståelse af strukturelle og semantiske forskelle og ligheder mellem dansk og tysk
  • og forståelse af forskellige kommunikationssituationer og disses krav til udformning af kommunikationen.

Færdigheder

  • at udtrykke sig mundtligt på et korrekt, flydende samt idiomatisk og stilistisk adækvat tysk uden grammatiske og leksikale fejl
  • at formidle og diskutere viden om tyskfaglige emner på en struktureret måde.

Kompetencer

  • at varetage videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog på videnskabeligt niveau
  • at reflektere på et videnskabeligt eller teoretisk grundlag over videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog på videnskabeligt niveau.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMundtlig kommunikation og formidling
Prøveform
Mundtlig
Prøven aflægges samtidig med den mundtlige del af prøven i Projektmodul (prøve 2).

Normeret prøvetid: 30 min.

Reeksamen: En eventuel omprøve har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator med udgangspunkt i en fremmedsproget tekst om et emne i relation til den studerendes projekt. Der er en forberedelsestid på 30 minutter før prøvens afholdelse. Alle hjælpemidler må anvendes.

Normeret prøvetid ved reeksamen: 20 min.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOral Communicarion
ModulkodeKATYSK203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet