Tysk sproghistorie

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • centrale temaer og problemstillinger i det tyske sprogs historie, herunder fonologi, morfologi, syntaks og semantik
  • udvalgte ændringer i det tyske sprogs udvikling

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende udvalgte sproghistoriske perspektiver på et avanceret akademisk niveau i analysen af moderne sproglige fænomener.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • på et videnskabeligt grundlag at reflektere over sproghistoriske og -teoretiske problematikker.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning.

Modulet omfatter:

  • introduktion til centrale temaer og problemstillinger i det tyske sprogs historie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk sproghistorie
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of the German Language
ModulkodeKATYSK201311
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet