Rummets sociologi

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Målet med kurset er at give de studerende en videregående indføring i rummets, mobiliteten og den urbane sociologi. Kurset skal gøre de studerende i stand til at reflektere og analysere over teorier, der forbinder sociale relationer med geografiske rum.

Indhold
Kurset giver de studerende en indføring i forskellige perspektiver på rummets sociologi. Kurset tager således udgangspunkt i den spatiale vending inden for sociologien og dens opgør med lineære og ikke-rumlige tankegange. Kurset introducerer endvidere de studerende til mobilitetsteorier, til teorier knyttet til forståelsen af byen som netværk, og til nyere perspektiver på rum og globalisering. Desuden giver kurset de studerende en indføring i relationer mellem byens rum og lokale fællesskaber og i diskussionerne omkring nutidig stedstilknytning.

Ud over forelæsningerne vil der være fire seminarer, hvor vi får mulighed for at diskutere kursets begreber og hvor de studerende forventes at få ansvar for at holde oplæg ud fra de angivne tekster.

Læringsmål

Viden

Det er målet at den studerende efter modulet opnår:

  • en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

Det er målet at den studerende efter modulet kan:

  • vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

Det er målet at den studerende efter modulet har:

  • evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulerne afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRummets sociologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet evalueres gennem portfolioopgave ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociology of Space
ModulkodeKASOC20184
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet