Projektorienteret forløb

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

At modul 1 og 2 er bestået, og at der foreligger en godkendt og underskrevet kontrakt

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Målet for det projektorienterede forløb er at give den studerende mulighed for at profilere sit studie og uddybe sine kompetencer i forhold til socialt arbejdes praksis i institutionelle omgivelser. Forløbet kan tages i Danmark eller udlandet.

Indhold
Virksomhed og/eller organisation og rapportens tema skal godkendes af studienævnet og/eller koordinator.

Læringsmål

Viden

  • Teorier og metoder, som er relevante for opgaveløsninger som kandidat i socialt arbejde i en organisation eller virksomhed

Færdigheder

  • At kunne identificere og analysere konkrete socialfaglige problemstillinger i en institutionel kontekst med baggrund i en teoretisk referenceramme
  • At kunne identificere og analysere konsekvenser ved at anvende en bestemt teoretisk referenceramme som analysegrundlag på en konkret social institutions/organisations problemstillinger

Kompetencer

  • At kunne udfolde sin profil i en praksisrettet lokal kontekst på baggrund af den viden, der er tilegnet på studiet
  • At kunne anvende og begrunde relevante fagelementer på socialfaglige og institutionelle problemstillinger i relation til socialt arbejde i en social institution/organisation
  • At kunne planlægge og samarbejde i et tværfagligt team vedrørende løsning af én eller flere opgaver
  • At kunne formidle resultater skriftligt og mundtligt til anvendelse i praksis
  • At kunne analysere og reflektere over egen læreproces i det projektorienterede forløb skriftligt og mundligt

Undervisningsform

Undervisningsformen vil være afhængig af forholdene i virksomhed og/eller organisation og vil bestå i et projektorienteret selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented course
ModulkodeKASOA20195
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet