Kulturmøde – observationsstudier af sociale kategorier og interaktioner i socialt arbejde med indvandrere og flygtninge

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes at modul 1 og modul 2 er bestået

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Lektion 1: Kultur og kulturmøde begreber og perspektiver.

Lektion 2: Observationer – metodiske redskaber og dimensioner.

Lektion 3: Kategorier, kategoriseringsdynamikker og intersektionalitet.

Lektion 4: Analytiske perspektiver og studier af observationer.

Lektion 5: Fælles konference: grupperne fremlægger og opponerer på empiriske observationsstudier.

Lektion 6: Fælles konference: grupperne fremlægger og opponerer på empiriske observationsstudier.

Mål
Formålet med valgfaget er, at give de studerende begrebslig, metodisk og empirisk indsigt i og redskaber til at analysere ”kulturmøder” mellem professionelle inden for socialt arbejde og brugere med indvandrer og/eller flygtningebaggrund. De studerende skal opnå viden om en række centrale begreber til belysning af ”kulturmøde”; kompetencer til – i lyset af disse begreber - at diskutere og problematisere, hvordan forhandlinger af identiteter (professionelle, bruger-, nationale, etniske) finder sted i en konkret institutionel kontekst; og færdigheder i at få øje på ”kultur” og ”kulturmøder”, som er implicitte eller ikke italesat, og øje på andre strukturerende faktorer i situationer og kontekster, som vi anskuer som ”kulturmøder”. De studerende skal desuden opnå metodiske færdigheder i at planlægge, gennemføre og analysere et observationsstudie af ”kulturmøde” inden for socialt arbejde med brugere med indvandrer og/eller flygtningebaggrund.

Læringsmål

Viden

  • Redegøre for centrale begreber ift. at belyse og analysere ”kulturmøder” mellem professionelle i socialt arbejde og brugere med indvandrer og/eller flygtningebaggrund

Færdigheder

  • Diskutere, hvordan forskellige institutionelle rammer og forståelser af ”kultur”, ”etnicitet” og sociale problemer forhandles i konkrete møder
  • Diskutere, hvordan observationsstudier kan anvendes i en belysning og analyse af ”kulturmøder”

Kompetencer

  • Observere og analysere hvordan forskellige aspekter af ”kulturmødet” udspiller sig i en konkret empirisk sammenhæng

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturmøde – observationsstudier af sociale kategorier og interaktioner i socialt arbejde med indvandrere og flygtninge
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural encounters – observational studies of social categories and interactions in social work with immi-grants and refugees
ModulkodeKASOA20194Z1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet