Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Socialt arbejde – aktører: Målet for undervisningen er at udvikle den studerendes forståelse af og teoretiske viden om aktører i socialt arbejde, samt disse aktørers betydning for udviklingen af socialt arbejde.

Organisation: Målet for undervisningen er at sætte den studerende i stand til at analysere det sociale arbejde i dets organisatoriske kontekst. Den studerende trænes i at analysere organisationer som komplekse sociale systemer, der indgår i et samspil med andre organisationer i privat, offentlig og frivillig kontekst.

Videnskabsteori og forskningsmetoder: Målet for undervisningen er at sætte den studerende i stand til at tilegne sig og vurdere eksisterende undersøgelser og forskning med relevans for det sociale arbejde, samt selvstændigt at gennemføre undersøgelser og evalueringer.

Indhold
Socialt arbejde – aktører: Der undervises i forskellige aktørpositioner og -perspektiver og disses betydning for praksis og udvikling af socialt arbejde, med fokus på brugere og professionelle i det sociale arbejde.

Organisation: Der fokuseres i undervisningen på teorier om bureaukrati, organisationers socialfaglige indre liv og kultur og teorier om organisationers forhold til og samarbejde med sin omverden. Der sættes perspektiv på organisationsudvikling og -forandring.

Videnskabsteori og forskningsmetoder: Der fokuseres i undervisningen på at give de studerende et overblik over en række forskellige designtyper og dataindsamlingsmetoder. Desuden præsenteres og diskuteres forskellige videnskabsteoretiske positioneringer og problemstillinger.

Læringsmål

Viden

  • Den socialfaglige og organisatoriske kontekst, som påvirker forskellige centrale aktører i det sociale arbejde
  • Forskellige aktører, deres positioner og perspektiver, samt disses betydning for udviklingen af det sociale arbejde, med fokus på brugere og professionelle
  • Metodologiske perspektiver, samfundsvidenskabelige forskningsmetoder samt grundlæggende videnskabsteoretiske diskussioner

Færdigheder

  • At kunne analysere forskellige aktørpositioner og disse positioners betydning for det sociale arbejde
  • At kunne analysere og reflektere over organisationer og organisationsprocesser og deres betydning for det sociale arbejde
  • At kunne reflektere over konkrete undersøgelsers metodologi og anvendte dataindsamlings- og analysemetoder
  • At kunne anvende forskellige dataindsamlings- og analysemetoder

Kompetencer

  • At analysere og udvikle en sammenhængende indsats i socialt arbejde under inddragelse af organisatoriske aspekter og med bevidsthed om forskellige aktørperspektiver på indsatsen
  • At undersøge/evaluere og analysere socialt arbejde og velfærdsydelser i såvel dansk som international sammenhæng gennem empiriske studier under anvendelse af og med begrundelse for forskellige typer af adækvate dataindsamlings- og analysemetoder
  • At tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning med relevans for det sociale arbejde, samt formidle forskning på det sociale arbejdes felt

Undervisningsform

Undervisningsformen består i forskningsbaserede forelæsninger og diskussioner med inddragelse af cases, studerendes praksis og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Socialt arbejde – aktører: 10 ECTS
Organisation: 10 ECTS
Videnskabsteori og forskningsmetoder: 10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDet Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInstitutional Contexts and Actors of Social Work Practice
ModulkodeKASOA20192
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet