Projektorienteret forløb samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på fremmedsproget

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • projektorienteret forløb i en dansk eller en udenlandsk virksomhed
 • skriftlig opgave relateret til det projektorienterede forløb på fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • generel forretningsforståelse med udgangspunkt i den studerendes projektorienterede forløb
 • et udvalgt fagområde, der relaterer sig til det projektorienterede forløb

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

 • at omsætte den erhvervede teoretiske viden om international virksomhedskommunikation i en praksisorienteret sammenhæng
 • selvstændigt og på videnskabeligt niveau og med inddragelse af relevant teori og viden at anvende sin viden om det valgte fagområde i en opgave, der behandler et udvalgt emne med relation til det projektorienterede forløb
 • at præsentere og formidle sine resultater skriftligt og mundtligt i en grammatisk og idiomatisk korrekt form og med en passende terminologi.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

 • på grundlag af sin generelle forretningsforståelse at anvende de opnåede teoretiske og praktiske kompetencer professionelt i en virksomhedsmæssig kontekst
 • at planlægge sit arbejde og gennemføre konkrete akademiske arbejdsopgaver selvstændigt og i samarbejde med andre
 • at begå sig i et interkulturelt arbejdsmiljø
 • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at tage ansvar for egen faglig udvikling i samarbejde med den valgte virksomhed/organisation.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en diskussion på fremmedsproget mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i en fri skriftlig hjemmeopgave i et til det projektorienterede forløb relateret emne.
Hjemmeopgaven afleveres sammen med en erfaringsrapport og en bekræftelse fra virksomheden/organisationen på gennemført projektorienteret forløb. Emnet skal godkendes af vejlederen.
Den skriftlige hjemmeopgave må højst være på 15 sider. Erfaringsrapporten må højst være på 3 sider. Normeret prøvetid: 30 min.
Vægtning: Der gives en samlet karakter for hjemmeopgaven, erfaringsrapporten og den
mundtlige præstation. Hovedvægten lægges på den skriftlige præstation.
ECTS25
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnMundtlig sprogfærdighed, præsentation og formidling
Prøveform
Mundtlig
Den mundtlige samtale skal sammen med prøven i Projektorienteret forløb demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
Reeksamen: En eventuel omprøve har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator med udgangspunkt i en fremmedsproget tekst om et emne i relation til den studerendes opgave.
Der er en forberedelsestid på 30 minutter før prøvens afholdelse. Alle hjælpemidler må
anvendes.
Normeret prøvetid ved reeksamen: 20 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented course (the foreign language)
ModulkodeKASIVENG2005
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet