Speciale

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Den studerende skal have bestået alle forudgående moduler med mindst 02.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Afhandlingen skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Læringsmål

Viden

Kandidaten skal gennem specialet og forsvaret af dette demonstrere at kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til revisorhver- vet og/eller andre økonomisk-juridiske rådgivningshverv på højt niveau, samt at besidde et dybtgående kendskab til revisorhvervet og dets funktioner, således at det teoretiske grundlag for løsningen af revisors arbejdsopgaver beher- skes, samt til rådgivning om juridiske og/eller økonomiske spørgsmål af betydning for virksomheder og myndigheder. Kandidaten skal gennem specialet og forsvaret af dette demonstrere såvel helhedsopfattelse som specialviden, såle- des at kandidaten ved løsning af problemer kan udnytte sit det dybtgående kendskab til fagområdet og vise, at kan- didaten selvstændigt kan tilegne sig, producere og anvende ny viden og alene samt i samarbejde med andre kan behandle og løse tværgående problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnApeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThesis
ModulkodeKAREV201823
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Revision
InstitutAAU Business School
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet