Reformprocesser på udvalgte politik- og forvaltningsområder

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Modulet udbydes også som valgfag for studerende fra andre kandidatuddannelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne identificere, analysere og reflektere over policyspecifikke ligheder og forskellige på reformprocesser på udvalgte politik- og forvaltningsområder.

Videregående behandling af udvalgte problemstillinger på forskellige politik- og forvaltningsområder i rela-tion til politiske, institutionelle og organisatoriske reformer. Modulet bygger videre på de forudgående moduler ved politik- og forvaltningsspecifikt (f.eks. arbejdsmarkedspolitik, sundhedspolitik, ældrepolitik, forvaltningspolitik) at analysere politiske beslutningsprocesser, institutionelle reformer, implementerings-processer og ændrede styrings- og organiseringsformer. Modulet kan omfatte tidligere præsenterede be-greber og teoriers anvendelse såvel som dybdegående empiriske studier af konkrete reformprocesser. Mo-dulet kan endvidere inddrage et komparativt perspektiv.

Læringsmål

Viden

  • viden om policy/forvaltningsspecifikke baggrunde for reformprocesser
  • viden om historiske og institutionelle baggrunde for reformprocesser
  • viden om politiske og/eller demokratiske implikationer af reformprocesser

 

Færdigheder

  • færdigheder i at kunne analysere og sammenligne reformprocesser med baggrund i poli-cy/forvaltningsspecifikke og historisk og institutionelle forhold
  • færdigheder i kritisk at kunne vurdere og vælge teoretiske og metodiske perspektiver med henblik på disses forklaringskraft i forhold til konkrete reformprocesser

 

Kompetencer

  • kompetence til at analysere policies og implementeringsprocesser på udvalgte områder med hen-blik på deres konsekvenser for politik og demokrati

 

 

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnReformprocesser på udvalgte politik- og forvaltningsområder
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelReformprocesser på udvalgte politik- og forvaltningsområder
ModulkodeKAPAS20137
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet