Evaluering i den offentlige sektor

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Modulet udbydes også som valgfag for studerende fra andre kandidatuddannelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at give de studerende en dybere teoretisk, metodisk og empirisk indsigt i og forstå-else af evalueringsfeltet og evalueringers politiske og praktiske anvendelse i den offentlige sektor.

Videregående behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende evalueringer og deres anvendelse. Eva-lueringer tematiseres som teoretisk, metodisk og empirisk-praktisk felt. Et gennemgående tema er et kritisk blik på evalueringens rolle i forhold til politisk beslutningstagen, organisatoriske og administrative proces-ser og demokratisk udvikling. Modulet kan omfatte en dybdegående gennemgang af teorier inden for fel-tet. Modulet kan også orientere sig mod en empirisk-praktisk fordybelse i udvalgte emneområder.

Læringsmål

Viden

  • viden om teoretiske forståelser, inspirationer og begrebslige udviklinger i evalueringsfeltet
  •  viden om, hvordan evalueringer udmøntes i praksis og designes til forskellige formål, herunder de teoretiske, metodiske, praktiske, politiske og etiske hensyn
  • viden om politiske og demokratiske implikationer af evalueringsanvendelse

 

 

Færdigheder

  • færdigheder i at kunne analysere og sammenligne forskellige former for evalueringer

 

 

Kompetencer

  • kompetence til indgå i konkrete evalueringsprocesser og kritisk analyserer sådanne processer

 

 

 

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnEvaluering i den offentlige sektor
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluering i den offentlige sektor
ModulkodeKAPAS20136
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet