Organisation og ledelse af den offentlige sektor

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Modulet udbydes også som valgfag for studerende fra andre kandidatuddannelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne identificere, analysere og reflektere over organisation og ledelse af den offentlige sektor.

Videregående behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende organisation og ledelse i den offentlige sektor. I forlængelse af 1. semesters overvejende makroniveau, gås der her i dybden på mesoniveau med organisering og implementering af offentlige politikker. Centralt står forandringer i politiske beslutnings- og implementeringsprocesser og det dynamiske samspil med styrings-, ledelses- og organiseringsformer samt –praksis. Modulet kan omfatte en dybdegående gennemgang af både tidligere præsenterede teorier og nye teorier. Modulet kan også orientere sig mod en empirisk fordybelse i udvalgte emneområder.

Læringsmål

Viden

 

viden om kernebegreber om og forståelser af organisation og ledelse af offentlig sektor

- viden om samspillet mellem forandrede politiske beslutnings- og implementeringsprocesser og sty-ring, ledelse og organisation samt praksis

Færdigheder

  • færdigheder i at kunne analysere, sammenligne og adskille nye og konkrete former organisation og ledelse i den offentlige sektor
  • færdigheder i kritisk at kunne vurdere og vælge teoretiske og metodiske perspektiver med henblik på disses forklaringskraft i forhold til konkrete ledelses- og organiseringsformer

Kompetencer

  • kompetence til at gennemføre kvalificerede analyser af konkrete organisatoriske og ledelsesmæssi-ge forandringer og disses konsekvenser for politik og demokrati

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnOrganisation og ledelse af den offentlige sektor
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisation og ledelse af den offentlige sektor
ModulkodeKAPAS20135
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet