Politisk kommunikation og deltagelse i forandring

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Modulet udbydes også som valgfag for studerende fra andre kandidatuddannelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

  • Målet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne identificere, analysere og reflektere over forandringer i politisk kommunikation og deltagelse.
  • Videregående behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende politisk kommunikation og deltagelse. Modulet fokuserer primært på, hvordan informationer og budskaber via forskellige medier kommunikeres mellem borgere og politiske myndigheder på forskellige niveauer. Centralt står betydningen af den politiske kommunikation i forhold til deltagelse, politikdannelse, implementering og politisk meningsdannelse. Mo-dulet kan omfatte en dybdegående gennemgang af både tidligere præsenterede teorier og nye teorier. Modulet kan også orientere sig mod en empirisk fordybelse i udvalgte emneområder.

Læringsmål

Viden

  • viden om kernebegreber om og forståelser af politisk kommunikation og deltagelse
  • viden om den politiske kommunikation og kommunikationsprocessers betydning for politisk me-ningsdannelse, politikdannelse, politikimplementering og borgerdeltagelse

Færdigheder

  • færdigheder i at kunne analysere, sammenligne og adskille nye former for politisk kommunikation og deltagelse
  •  færdigheder i kritisk at kunne vurdere og vælge teoretiske og metodiske perspektiver med henblik på disses forklaringskraft og relevans i forhold til konkrete kommunikations- og deltagelsesproces-ser

Kompetencer

  • kompetence til at gennemføre kvalificerede analyser af den politiske kommunikation og dens kon-sekvenser og effekter i forhold til politik og demokrati

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnPolitisk kommunikation og deltagelse i forandring
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitisk kommunikation og deltagelse i forandring
ModulkodeKAPAS20133
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet