Velfærdssamfund i forandring

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Modulet udbydes også som valgfag for studerende fra andre kandidatuddannelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere den studerende til i et komparativt perspektiv at kunne identificere, analysere og reflektere over forandringer i velfærdssamfund.

Videregående behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende velfærdssamfunds fremvækst og rolle, nye udviklings- og reformbestræbelser set i lyset af velfærdsstatens udfordringer samt fremkomsten af nye velfærdsstatslige idealer, mål, virkemidler og effekter. Kurset kan omfatte en dybdegående teoretisk gen-nemgang af klassiske og moderne teorier om velfærdsstaten. Kurset kan også orientere sig mod empirisk fordybelse.

Læringsmål

Viden

  • viden om kernebegreber om og forståelser af velfærdssamfunds fremvækst og rolle
  • viden om velfærdsstatslige udviklings- og reformbestræbelser
  • viden om forandringer i velfærdsstatslige idealer, mål, virkemidler og effekter

Færdigheder

 

  • færdigheder i at kunne reflektere over og analysere velfærdssamfunds forandring i et komparativt perspektiv
  • færdigheder i kritisk at vurdere og vælge teoretiske og metodiske perspektiver med henblik på dis-ses forklaringskraft

Kompetencer

  • kompetence til at forstå samspillet mellem samfundsmæssige udviklingstendenser og udvikling af velfærdsstater
  • kompetence til at gennemføre kvalificerede analyser af samspillet på udvalgte områder og disses konsekvenser for politik og demokrati

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnVelfærdssamfund i forandring
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVelfærdssamfund i forandring
ModulkodeKAPAS20131
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet