Råvareøkonomi inkl. projekt

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Den studerende skal være tilmeldt modulet råvareøkonomi 10 ECTS.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at sikre, at den studerende kan forbinde kursusindholdet i modulet råvareøkonomi (10 ECTS) med empiriske problemstillinger i et skriftligt projekt baseret på et empirisk problem/udfordring i en virksomhed/institution indenfor råvareøkonomi. Der arbejdes ud fra en problembaseret læring.

Projektet skal omhandle et empirisk/praktisk problem i en virksomhed eller institution (politisk/regulatorisk) indenfor råvareøkonomien og kan beskæftige sig med problemstillingen både teoretisk analytisk og/eller praktisk præskriptivt/løsningsorienteret.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

 • har kendskab til i hvilken udstrækning markeder reguleres politisk og tendenser i forbindelse med transformationen af de globale råvaremarkeder.
 • har kendskab til de basale muligheder for at forvalte risiko på råvaremarkedet.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

 • kan generere et velinformeret beslutningsgrundlag om konkrete råvareøkonomiske problemer/udfordringer baseret på teoretisk viden og empiri.
 • kan håndtere modeller for økonomi- og risikostyring af køb/salg af råvare.
 • kan forstå forskellige former for forretningsmodeller igennem værdikæden (fra up til down stream) i råvarekomplekset.
 • kan identificere og beskrive (teoretisk) en konkret problemstilling relateret til eksponeringer (fysisk og/eller finansielt) i råvare økonomi og redegøre for de basale økonomiske risici (og muligheder for risikostyring) relateret til virksomhedens konkrete eksponering (forbrug og/eller produktion eller evt. spekulative perspektiver i forbindelse med risikotagning) overfor råvarepriser.
 • kan analysere problemfeltet igennem teorier for risikostyring og/eller handelsstrategi/forvaltning (risikotagning) af eksponering på fysiske/finansielle markeder.
 • kan identificere og beskrive problemstillingen i perspektivet af nuværende forretningsmodeller samt muligheder for udvikling af nye forretningsmodeller baseret på økonomistyring og risk/reward muligheder.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

 • kan identificere og verificere en råvareøkonomisk eksponering.
 • kan redegøre for en eksponering eller et problem/en mulighed på råvaremarkedet.
 • har kendskab til i hvilken udstrækning markeder reguleres politisk og tendenser i forbindelse med transformationen af de globale råvaremarkeder.
 • har kendskab til de basale muligheder for at forvalte risiko på råvaremarkedet.

Undervisningsform

Selvstændigt projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRåvareøkonomi inkl. projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i projektet. Gruppen beskriver deres problemfelt og validerede dette i forhold til kursets indhold. Analyser og perspektiveringer præsenteres og konklusionerne samt evt. præskriptive ideer/anbefalinger for problemløsning.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommodity Economics incl. project
ModulkodeKAORS201621
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet