Uddannelse, pædagogik og didaktik

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for temarammen ”Design af læring og forandringsprocesser” bygges der videre på viden, færdigheder og kompetencer på uddannelsens tidligere moduler, og der undervises i uddannelsespolitiske rammers betydning for og indflydelse på pædagogisk tænkning og didaktisk refleksion og tilrettelæggelse, herunder pædagogisk filosofi samt teori om og metoder til uddannelses- og undervisningsevaluering.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • uddannelsespolitik, nationalt og internationalt, og dennes betydning for uddannelseskontekster og læringsbetingelser
 • pædagogisk filosofi
 • didaktiske forståelser og metoder til implementering af uddannelses- og undervisningsmæssige tiltag
 • teorier om og metoder til evaluering og konsekvensvurdering af design af læreprocesser i uddannelseskontekster.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at gennemføre problembaserede projekter med henblik på design af lærings- og forandringsprocesser i institutionelle og organisatoriske sammenhænge
 • at identificere relevante uddannelsespolitiske, pædagogiske og didaktiske problemstillinger, som kan gøres til genstand for undersøgelse på baggrund af faglig refleksion og indsigt i videnskabelige tilgange
 • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for området uddannelse, pædagogik og didaktik
 • at analysere og evaluere uddannelsespolitiske tiltag, med særligt henblik på deres pædagogiske og didaktiske konsekvenser
 • at udvikle og designe valide evalueringsmetoder, der matcher formelle krav
 • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og andre målgrupper.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at identificere og analysere uddannelsespolitiske tiltag og konsekvenser for en uddannelsesmæssig praksis
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder
 • på videnskabeligt niveau at kunne evaluere og reflektere over virkningerne af læringsdesigns og læreprocesser i uddannelseskontekster.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUddannelse, pædagogik og didaktik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en af gruppen udarbejdet projektrapport. Projektet skal omhandle et design af et læringsbaseret forandringsforløb.
Projektrapporten skal være på mindst 30 og højst 40 sider.

Gruppestørrelse 4-6 studerende.

Prøvetid: jfr. studieordningens § 17.2 stk. 4.

Projektrapporten og den mundtlige eksamination skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEducation, Pedagogy and Didactiscs
ModulkodeKALFPA20225
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet