Design af læring og forandringsprocesser

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for temarammen ”Design af lærings- og forandringsprocesser” gives en grundlæggende introduktion til teoretiske og metodiske tilgange til design af lærings- og forandringsprocesser i organisationer og uddannelsesinstitutioner, herunder metodologiske implikationer i relation til forskellige typer interventioner. Modulet understøtter udviklingen af et konkret lærings- og forandringsdesign inden for det faglige område for det valgte 10-ECTS valgmodul på 8. semester.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

  • problemtyper relateret til semestrets temaramme ”Design af læring og forandringsprocesser”
  • design som forandringsstrategi
  • designteori og metoder til læringsdesign samt etiske implikationer heraf værktøjer til at evaluere og agere i digitale læringsrum.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at arbejde problemorienteret med design af lærings- og forandringsprocesser, herunder analysere og vurdere det videnskabelige og metodiske grundlag for designudvikling
  • at skabe og understøtte dialoger med peers og i relation til interessenter samt håndtere beslutningsprocesser
  • at formidle, evaluere og videreudvikle løsningsmodeller, der knytter sig til forskellige designforståelser i et lærings- og forandringsperspektiv
  • at anvende fysiske og digitale redskaber i arbejdet med designudvikling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at kunne udvikle og evaluere læringsdesigns på et videnskabeligt og teoretisk grundlag, herunder reflektere over designets pædagogiske og didaktiske videreudvikling på baggrund afevalueringen
  • at kunne anvende data og digital information etisk forsvarligt og være i stand til at agere reflekteret som digitalt individ.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af læring og forandringsprocesser
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet afprøves gennem to dele.
Først gennem nærmere specificeret aktiv deltagelse i modulets undervisning, herunder bidrag til undervisningsholdets samlede digitale produkt (f.eks. en wiki-platform omhandlende et fagområde inden for design af læreprocesser).

Modulet afsluttes med en skriftlig opgave (udarbejdet individuelt eller i grupper på højest 6 studerende). Den skriftlige opgave skal indeholde gruppens eller den studerendes refleksion og evaluering af egen læreproces i forhold til dels designfeltet og dels processen med at samskabe et digitalt læringsrum.
Ved gruppeaflevering skal det angives, hvem der er ansvarlig for hvilke afsnit.

Opgavens omfang: mindst 5 og højst 8 sider pr. gruppe. Ved individuelle studerende 3-4 sider.

Reeksamen sker gennem aflevering af en individuel skriftlig opgave. Opgaven er på mindst 8 og højest 10 sider og indeholder udvalgte bidrag fra egen produktion til undervisningsholdets samlede digitale produktion, samt refleksion over egen læreproces og det samskabte digitale læringsrum.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Learning and Innovative Change
ModulkodeKALFPA20224
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet