Forskningsmetoder I

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette online kursus introducerer de studerende til innovative tilgange til forskningsmetoder og - dokumentation.

Kursusindhold Forskningsemner, som skaber sammenhæng mellem personlig interesse og erfaring, professionel udvikling og praksis, diskursiv og performativ praksis og historisk og samtidig faglig viden. Deltagelse i NoVA-symposiet er obligatorisk.

Læringsmål

Viden

I dette modul opnår den studerende viden om:

  • en række forskningsmetoder inden for humaniora
  • hvordan forskningstilrettelæggelse, dataindsamling og analyse demonstrerer begrebsmæssig orientering.

Færdigheder

I dette modul opnår den studerende færdigheder i

  • at identificere forskellige forskningsmetoder inden for kunstuddannelse og visuelle studier
  • at formulere undersøgelsesspørgsmål, foretage kritisk evaluering af forskningsaktiviteter og opstille indledende forskningsmodeller.

Kompetencer

I dette modul opnår den studerende kompetencer til

  • at udvikle originale forskningsemner, som undersøger forbindelserne mellem personlig interesse og erfaring, professionel udvikling og praksis, diskursiv og performativ praksis og historisk og samtidig faglig viden
  • at designe et forskningsprojekt fra bunden, så det bidrager med udbytte til områderne kunstuddannelse og visuelle studier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsmetoder I
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden tre-dages hjemmeopgave.
Opgavebesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål, der er
beskrevet ovenfor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Methods I
ModulkodeKAKOM201812
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
NoVA specialiseringsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet