Organisatorisk rekonfiguration

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter mod at kvalificere de studerende til at kunne indgå intraprenant dvs. nytænkende, ideudviklende og værdiskabende samt bæredygtigt i varetagelsen af udviklings- og forandringssituationer i organisationer, som er komplekse, uforudsigelige og forudsætter både nye fortællinger og nye løsningsmodeller. Valgfaget vedrører organisationer forstået som en materielt-diskursiv-affektiv konfiguration, der går på tværs af fysiske indretning, organisering og samarbejdsstruktur og kultur, interaktive digitale brugergrænseflader, informations-arkitektur. Organisationers udviklings- og forandringsproblemstillinger blikkes tværfagligt og dermed også på tværs af organisationens interpersonelle samspil og digitale, sociale og dialogiske medier.  Den studerende lærer, gennem et fagligt og tværfagligt samarbejde, at identificere, hvordan organisatoriske problemstillinger kommer til udtryk og ideudvikler mulige rekonfigureringer af problemstillingerne. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om of forståelse af:

  • teorier og metoder på højeste internationale niveau af særlig relevans for forståelsen af materielle, æstetiske og diskursive former og mønstres gensidige forhold med betydning for re-/konfiguration af organisationen 

  • videnskabelige problemstillinger i relation til forandrings- og udviklingsprocesser i organisationer med betydning for de organisatoriske fortællinger i balancen mellem intern integration og ekstern tilpasning 

  • teorier og metoder til videnskabelig empirisk undersøgelse af organisationers materielle, affektive, diskursive, informative og dialogiske storytelling konfiguration

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne vurdere og vælge mellem aktuelle videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller til afklaring og facilitering af materielt-diskursive-affektive forandrings- og udviklingspraksisser med betydning for den organisatoriske fortælling  

  • at mestre videnskabelige metoder og redskaber til rekonfiguration af organisatoriske fortællinger   

  • at kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af organisatoriske problemstillinger i design af kreative rekonfigurations-processer og innovative forløb  

  • at give feedback til rekvirent baseret på materielt-diskursivt-affektivt konfigurerede indsigter 

  • til at indgå i gennemførslen af fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar med afsæt i egen faglighed

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk rekonfiguration
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational reconfiguration
ModulkodeKAKDMVM2044
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet