Dialog- og Kommunikationsfilosofi i praksis og som innovativt værktøj

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes der med de studerendes evne til at reflektere over egne og kommunikationsfagets etiske, filosofiske og værdimæssige grundantagelser og dialog- og menneskesyn. Hovedfokus er praksisorienteret, idet fokus ligger på, hvordan indsigt i filosofiske grundantagelser og værdier bag konkrete professionelle dialog- og kommunikationsformer kan bane vej for nytænkning og innovation. Træning i sokratiske og undringsbaserede dialogformer vil hjælpe de studerende til at designe dialog- og kommunikationsforløb, der er værdiafklarende og innovative. Der vil blive undervist i dialogisk retorik og etik ikke kun i forbindelse med interpersonel og face-to-face kommunikation, men også i tilknytning til digitale mediers betydning for vores forståelse af menneskesyn, mellemmenneskeligt samvær, livskvalitet og etik.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • dialog- og kommunikationsfilosofi i et fænomenologisk og hermeneutisk perspektiv 

 • dialogteori og teori om de eksistentielle og etiske dimensioner i innovationsprocesser 

 • dannelses- og retorikteori i tilknytning til sokratiske dialogprocesser  

 • forskningsproblematikker i tilknytning til diskurser om dannelse i en digitaliseret tidsalder  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at beskrive og analysere interpersonel kommunikation i et dialogfilosofisk og fænomenologisk perspektiv  

 • at analysere og kvalificere filosofiske antagelser, værdier og etik indlejret i kommunikationsteori og kommunikationspraksisser, herunder også digitale medier 

 • at reflektere over og kvalificere dialogisk retorik og dannelse i sokratiske og værdiafklarende samtalepraksisser  

 • at vurdere og vælge humanistiske forskningstilgange, der kan undersøge og problematisere, hvad det ’særligt menneskelige’ er

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at kunne anskue særlige praktiske dialog- og kommunikationssituationer ud fra en værdiorienteret, etisk og filosoferende tilgang  

 • at kunne facilitere sokratiske dialog- og dannelsesprocesser i professionelle sammenhænge med henblik på styrkelse af personers og gruppers værdiafklaring og forundringsevne 

 • selvstændigt at kunne planlægge og facilitere værdibaserede dialoger med udgangspunkt i viden om dialogisk retorik og dannelse  

 • selvstændigt at kunne analysere og anvende relevant dialog- og kommunikationsfilosof i tilknytning til den digitale tidsalders betydning for mennesket og dets erfaring og forståelse af etik, livskvalitet og mellemmenneskelige værdier

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDialog- og Kommunikationsfilosofi i praksis og som innovativt værktøj
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelDialogue and Communication Philosophy in practice and as an innovative tool
ModulkodeKAKDMVM2032
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet