Modul 7: Implementering af it-baserede systemer i organisationer

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at de studerende har gennemført Modul 2 og Modul 3, eller på anden vis har erhvervet sig tilsvaren-de viden, færdigheder og kompetencer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. implementering af it-baserede systemer i organisationer.
Indhold:
1. Paradigmer for organisatorisk forandring.
2. Forandringsledelse og forandringskommunikation.
3. Implementering af it-baserede systemer: Udfordringer forbundet med organisatorisk implementering af it-baserede systemer fra projekter startes, og til systemer er succesfuldt implementeret. Der fokuseres både på de ledelsesmæssige problemstillinger, der er forbundet med organisatorisk forandring, og de konkrete praktiske aktiviteter (fx uddannelse af brugere) der er forbundet med implementering af it-baserede systemer.

Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalg-te områder får adgang til højeste internationale forskning, introduceres for klassiske artikler indenfor området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler indenfor dette fag.
Som en del af undervisningen inddrages cases fra både offentlige og private virksomheder, som illustrerer væsentlige implementeringsmæssige overvejelser og gerne ved, at praktikere præsenterer en case de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Læringsmål

Viden

De studerende skal opnå viden om ledelsesmæssige og praktiske problemstillinger for-bundet med implementering af it-baserede systemer i organisationer (kompetence #3, #6 og #7).
- Indenfor teori om forandringsledelse af it-relaterede forandringsinitiativer skal de stude-rende opnå viden, som er baseret på højeste internationale forskning (kompetence #1, #3 og #6).

Færdigheder

At de studerende kan reflektere over viden om implementering af it-baserede systemer på et videnskabeligt grundlag (kompetence #2).
- Analysere forandringsinitiativer og opstille strategier og planer for håndtering af foran-dringsprocesser i forbindelse med implementering af it-baserede systemer (kompetence #3, #6 og #7).
- Lede organisatoriske forandringsprocesser som omhandler implementering af nye it-baserede systemer (kompetence #3 og #6).
- Forestå praktiske opgaver forbundet med indførelse af nye it-baserede systemer, herun-der tilrettelæggelse af undervisningsforløb (kompetence #7).
- Skal kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber indenfor implementering af it-baserede systemer (kompetence #4).
- De studerende skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger indenfor implementering af it-baserede systemer med både fagfæller og ikke-specialister (kompetence #5).

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række af forelæsninger og mindre øvelser og udgør en del af udgangspunktet for projektarbej-det på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes pro-jektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes også, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 7: Implementering af it-baserede systemer i organisationer
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 7: Implementation of IT based systems in organisations
ModulkodeKAITL20157
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet