Modul 6: Design af it-baserede systemer

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at de studerende har gennemført Modul 1 og Modul 2, eller på anden vis har erhvervet sig tilsvaren-de viden, færdigheder og kompetencer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. implementering af it-baserede systemer i organisationer.
Indhold:
1. Paradigmer for organisatorisk forandring.
2. Forandringsledelse og forandringskommunikation.
3. Implementering af it-baserede systemer: Udfordringer forbundet med organisatorisk implementering af it-baserede systemer fra projekter startes, og til systemer er succesfuldt implementeret. Der fokuseres både på de ledelsesmæssige problemstillinger, der er forbundet med organisatorisk forandring, og de konkrete praktiske aktiviteter (fx uddannelse af brugere) der er forbundet med implementering af it-baserede systemer.

Læringsmål

Viden

De studerende skal opnå viden om ledelsesmæssige og praktiske problemstillinger for-bundet med implementering af it-baserede systemer i organisationer (kompetence #3, #6 og #7).
- Indenfor teori om forandringsledelse af it-relaterede forandringsinitiativer skal de studerende opnå viden, som er baseret på højeste internationale forskning (kompetence #1, #3 og #6).

Færdigheder

At de studerende kan reflektere over viden om implementering af it-baserede systemer på et videnskabeligt grundlag (kompetence #2).
- Analysere forandringsinitiativer og opstille strategier og planer for håndtering af foran-dringsprocesser i forbindelse med implementering af it-baserede systemer (kompetence #3, #6 og #7).
- Lede organisatoriske forandringsprocesser som omhandler implementering af nye it-baserede systemer (kompetence #3 og #6).
- Forestå praktiske opgaver forbundet med indførelse af nye it-baserede systemer, herun-der tilrettelæggelse af undervisningsforløb (kompetence #7).
- Skal kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber indenfor implementering af it-baserede systemer (kompetence #4).
- De studerende skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger indenfor implementering af it-baserede systemer med både fagfæller og ikke-specialister (kompetence #5).

Kompetencer

Modulet bidrager især til kompetence #7 i den forstand, at de studerende opnår viden om, hvordan man designer it-baserede systemer, men også til kompetence #3 og #6 da modulet også omfatter ledelsesmæssige aspekter.
Modulet bidrager også til kompetence #1, da de studerende indenfor ”ledelse af design af it-baserede systemer” skal tilegne sig viden, der er baseret på højeste internationale forskning, til kompetence #2 da de studerende gennem kurset bibringes forudsætninger for at kunne forstå og reflektere over design af it-baserede systemer på et videnska-beligt grundlag, til kompetence #4 da de studerende lærer at vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber indenfor design af it-baserede systemer bl.a. på baggrund af vurdering af den konkrete situation og opgave, og til kompetence #5 ved dels at etablere et godt fagligt fundament, men også ved at anvende faglig præsentation, dialog og diskussion som en del af undervisningsformen.

Undervisningsform

Modulet afvikles som en række af forelæsninger og udgør det primære udgangspunkt for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes også, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.
Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalg-te områder får adgang til højeste internationale forskning, introduceres for klassiske artikler indenfor området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler indenfor dette fag.
Som en del af undervisningen inddrages cases fra både offentlige og private virksomheder, som illustrerer innovativt design af it-baserede systemer, og gerne ved at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
KADIG20158

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6: Design of IT based systems
ModulkodeKAITL20156
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet