Modul 5: it-baseret forbedring af organisatoriske processer

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at de studerende har gennemført Modul 1 og Modul 2, eller på anden vis har erhvervet sig tilsvarende viden, færdigheder og kompetencer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. it-baseret innovation, ledelse af denne, samt modellering, analy-se og re-design af organisatoriske processer.
Indhold:
1. Organisatoriske processer. Forskellige typer af organisatoriske processer og hvordan de kan ændres vha. innovativ anvendelse af IT.
2. Teknologisk og organisatorisk innovation: Forskellige typer af innovation, innovative processer, og ledelse af inno-vation.
3. Paradigmer indenfor it-baseret organisatorisk forandring: En gennemgang af forskellige teorier/paradigmer, og de antagelser der ligger bag de forskellige metoder til it-baseret organisatorisk forandring. Muliggør kritisk og reflekteret evaluering, tilpasning og anvendelse af de forskellige metoder.
4. Proces-modellering, -analyse og -design: Forskellige metoder til systematisk modellering, analyse og (re)design af organisatoriske processer.

Læringsmål

Viden

De studerende skal opnå viden om organisatoriske processer, paradigmer for it-baseret innovation, ledelse af it-baseret innovation samt viden om modellering, analyse og design af organisatoriske processer (kompetence #6 og #7).
- Indenfor teori om ledelse af it-baseret innovation skal de studerende opnå viden, som er baseret på højeste internationale forskning (kompetence #1, #6 og #7).

Færdigheder

De studerende skal på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over viden om it-baseret innovation og forbedring af organisatoriske processer (kompetence #2).
- Relatere it-baseret innovation til overordnede organisatoriske og forretningsmæssige mål (kompetence #3, #6 og #7).
- Skabe og styre innovative miljøer og processer samt lede og gennemføre problemløsning af komplekse, risikofyldte og svært afgrænselige tværfaglige problemer, som omfatter både teknologiske, organisatoriske, og politiske aspekter (kompetence #3, #6 og #7).
- Anvende teori om it-baseret innovation til kritisk og reflekteret evaluering, tilpasning og anvendelse af metoder til it-baseret innovation kompetence #3, #6 og #7).
- Anvende metoder, notationer og værktøjer til systematisk modellering, analyse og (re)design af organisatoriske processer (kompetence #7).
- De studerende skal kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, red-skaber indenfor it-baseret innovation og ledelsen af denne (kompetence #4).
- De studerende skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger indenfor it-baseret innovation, og ledelsen af denne, med både fagfæller og ikke-specialister (kompetence #5).

Kompetencer

Modulet bidrager især til kompetence #7 i den forstand, at de studerende opnår viden om, hvordan man gennemfø-rer innovativ, it-baseret forbedring af organisatoriske processer, men også til kompetence #3 og #6 da modulet også omfatter ledelsesmæssige aspekter.
Modulet bidrager også til kompetence #1, da de studerende indenfor ”ledelse af it-baseret innovation” skal tilegne sig viden, der er baseret på højeste internationale forskning, til kompetence #2 da de studerende gennem kurset bibrin-ges forudsætninger for at kunne forstå og reflektere over it-baseret innovation på et videnskabeligt grundlag, til kom-petence #4 da de studerende lærer at vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber indenfor it-baseret innovation bl.a. på baggrund af vurdering af den konkrete situation og opgave, og til kompetence #5 ved dels at etablere et godt fagligt fundament, men også ved at anvende faglig præsentation, dialog og diskussion som en del af undervisningsformen.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række af forelæsninger og mindre øvelser og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes pro-jektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes også, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.
Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til højeste internationale forskning, introduceres for klassiske artikler indenfor området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler indenfor dette fag.
Som en del af undervisningen inddrages cases fra både offentlige og private virksomheder, som illustrerer innovativ anvendelse af IT til at transformere organisatoriske processer, og gerne ved at praktikere præsenterer en case de selv har deltaget i og de overvejelser, de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 5: it-baseret forbedring af organisatoriske processer
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 5: IT based improvement of organisational processes
ModulkodeKAITL20155
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet