Modul 4: Semesterprojekt: Ledelse af informationssystemer

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modul 4 består af to fagelementer:
1. 4.1: Et kursus i forskningsmetode.
2. 4.2: Et studieprojekt.
Derudover er der en tæt sammenhæng til Modul 2 og 3 i den forstand, at de studerende emnemæssigt skal arbejde med problemstillinger indenfor det faglige felt, der udspændes af disse moduler, og benytte de teorier og metoder som de præsenteres for gennem disse moduler.
Mål:
At opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. ledelse af informationssystemer og forskning i ledelse af informationssystemer.
Indhold:
Modul 4.1: Forskningsmetode. Kurset omfatter:
1. Videnskabelige teorier, metoder og redskaber, der anvendes indenfor forskning i informationssystemer og it-ledelse.

Læringsmål

Viden

De studerende skal inden for et afgrænset område (se Modul 2 og 3) opnå viden om ledelse af informationssystemer, der er baseret på højeste internationale forskning (kompetence #1 og #6).
- De studerende skal opnå viden om videnskabelige teorier, metoder og redskaber, der anvendes indenfor forskning i informationssystemer og it-ledelse (se Modul 4.1) (kompetence #3).
 

Færdigheder

De studerende skal opnå indgående færdigheder indenfor et eller flere af de områder, der er omfattet af Modul 2 og 3, og som knytter sig til it-ledelse i praksis (kompetence #6).
- Kunne forstå og reflektere over it-ledelse på et videnskabeligt grundlag, samt identificere relevante videnskabelige problemstillinger indenfor it-ledelse (kompetence #2).
- Kritisk kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og færdigheder indenfor it-ledelse, samt opstille nye it-ledelsesmæssige analyse- og løs-ningsmodeller (kompetence #4).
- Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, herunder fx andre ledere, kun-der, leverandører, brugere samt tekniske specialister indenfor udvikling og drift af it-systemer (kompetence #5).
- Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde samt påtage sig et professionelt ansvar for både processen og resultatet. Tværfagligheden skal blandt andet udmønte sig i, at de skal kunne anvende generelle samfundsvidenskabelige teorier og metoder til analyse af problemstillinger angående informationssystemer og le-delsen af disse, og drage nytte af deres generelle forståelse for hvordan både offentlige og private virksomheder fungerer (kompetence #8).
- Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Dette omfatter både den mere langsigtede faglige udvikling og specialisering (fx: vil jeg arbejde med it-linieledelse, ledelse af it-udviklingsprojekter, eller it-baseret forretningsudvikling), og den specifikke kortsigtede og afgrænsede faglige udvikling og specialisering som er nødvendig for at kunne løse en ny udviklingsopgave, som forudsætter ny viden, kompetence eller færdigheder (kompetence #9).

Kompetencer

Modulet bidrager bredt til at opbygge it-ledelsesmæssige kompetencer, som det fremgår af efterfølgende tabel. Der lægges dog især vægt på kompetence #6 og #1 i den forstand, at de studerende opnår stor faglig dybde indenfor et afgrænset område med betydning for ledelse af informationssystemer, at de studerende udbygger deres kompetence til at arbejde tværfagligt og inddrager deres samfundsvidenskabelige kompetencer (kompetence #8) og at de stude-rende opbygger deres forskningsmetodiske kompetencer (kompetence #3).

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 4: Semesterprojekt: Ledelse af informationssystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 4: Semester project: Management of information systems
ModulkodeKAITL20154
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet