Modul 10: Avancerede emner indenfor it-ledelse og informationssystemer

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at de studerende har gennemført øvrige moduler på uddannelsen eller på anden vis har tilegnet sig tilsvarende relevant viden, kompetencer og færdigheder set i forhold til det specifikke faglige indhold i modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At opbygge dyb forskningsmetodisk og erhvervsrettet viden, kompetence og færdigheder ang. informationssystemer og it-ledelse indenfor et afgrænset område og forberede de studerende på udarbejdelsen af det efterfølgende specia-leprojekt. Modulet giver således mulighed for at specialisere sig i emner indenfor områderne it-linjeledelse, it-projektledelse, it-baseret innovation og forretningsudvikling.
Indhold:
1. Indholdet i dette modul kan skifte fra år til år. Modulet omfatter dog både faglige emner knyttet til it-linjeledelse, it-projektledelse, it-baseret innovation og forretningsudvikling og forskningsmetodiske emner (herunder gennem-førelse af litteraturstudier), samt udvikling af de studerendes kompetence til at formidle forskningsbaseret viden. Modulet kan omfatte, at de studerende deltager i valgfag, der udbydes på andre uddannelser.
2. De studerende skal selv deltage i planlægning af modulet og skal på den måde lære at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Læringsmål

Viden

De studerende skal opnå stor faglig dybde indenfor et afgrænset område (kompetence #1, #6 og/eller #7)
- De studerende skal opnå viden om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder der an-vendes indenfor området (kompetence #3 og #4).
- De studerende skal opnå viden om, hvordan forskningsbaseret viden formidles skriftlig og mundtligt, både til fagfæller og ikke-specialister (kompetence #5).

Færdigheder

De studerende skal kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering og kunne tilrettelægge et forløb, hvorigennem de tilegner sig den ønskede viden, kompetence, og færdigheder (kompetence #9).
- Kunne forstå og reflektere over it-ledelse og informationssystemer på et videnskabeligt grundlag samt identificere relevante videnskabelige problemstillinger indenfor it-ledelse og informationssystemer (kompetence #2).
- Mestre de videnskabelige metoder og redskaber der anvendes indenfor forskning i it-ledelse og informationssystemer (kompetence #3).
- Kunne arbejde tværfagligt i den forstand, at de kan inddrage generelle samfundsviden-skabelige teorier til yderligere at belyse it-ledelsesmæssige problemstillinger (kompeten-ce #8)
- Kritisk kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og færdigheder indenfor it-ledelse og informationssystemer (#4).
- De studerende skal kunne gennemføre, dokumentere og formidle et omfattende litteraturstudie (kompetence #1).
- De studerende skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister (kompetence #5).

Kompetencer

Modulet bidrager til, at de studerende opnår stor faglig dybde indenfor et afgrænset område (kompetence #1, #6 og/eller #7), at de studerende forberedes på selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering (kompetence #9), og at deres forskningsmetodiske kompetencer styrkes (kompetence #3 og #4)) mhp. på udarbejdelse af deres speciale.
De studerende skal endvidere lære at formidle forskningsbaseret viden til andre (kompetence #5).

Undervisningsform

Modulet arrangeres i samarbejde med de studerende som en kombination af traditionel klasseundervisning, litteraturstudier, studiekredse, oplæg fra studerende og interaktion med praksis.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 10: Avancerede emner indenfor it-ledelse og informationssystemer
Prøveform
Mundtlig
Valgfag
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 10: Advanced subjects within IT management and information systems
ModulkodeKAITL201510
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet