It-begreber og teknologiforståelser

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på at opnå indsigt i og at kunne anvende centrale it-begreber og teknologiforståelser.

Det involverer begreber til at beskrive hvordan teknologi påvirker identitet, læring og det sociale og fysiske rum, samt teorier og begreber, der rammesætter forskellige forståelser af hvad teknologi er.

Undervisningen omfatter forelæsninger og gruppediskussioner med inddragelse af eksemplificerende cases.

Der arbejdes med dialogiske præsentationsformer.

Læringsmål

Viden

  • it-begreber, og teorier om teknologiforståelser og deres anvendelse i praksis

  • It-begrebers forankring i forskellige videnskabstraditioner, for eksempel teknisk- naturvidenskabelige og humanistisk-samfundsfaglige – og på tværs af disse

Færdigheder

  • at kunne foretage analyser og vurderinger af it-begreber og teknologiforståelser i teori og praksis

  • at kunne formidle it-begreber og teknologiforståelsers betydning i konkrete cases.

Kompetencer

  • at kunne identificere og anvende relevante teknologibegreber, for eksempel teknisk- naturvidenskabelige samt lærings- og organisationsvidenskabelige begreber om teknologi i kontekst

  • på videnskabeligt niveau at kunne reflektere over it-begreber og teknologiforståelser i forhold til konkrete cases.

Undervisningsform

Vedrørende undervisningsform henvises til studieordningens §17.

Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet.

Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt-begreber og teknologiforståelser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår ved, at den studerende i en forsamling af medstuderende og eksaminator samt evt. andre interesserede holder et mundtligt oplæg samt deltager som opponent i forbindelse med de medstuderendes fremlæggelse af oplæg.

Oplægget skal knytte an til et på forhånd individuelt udarbejdet skriftligt arbejde i formen:
En opgave om en faglig case inden for modulets tema.

Casen for opgaven aftales med den modulansvarlige lærer.

Der anlægges en helhedsvurdering hvor det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation tillægges samme vægt.

Opgaven må mindst være 5 sider og højst 7 sider og den studerendes samlede prøvetid udgør 20 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT Concepts and Philosophy of Technology
ModulkodeKAIIOL20202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet