Metodologi og designpraksis inden for interaktive digitale medier

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende en indføring i metodologi og designpraksis inden for interaktive digitale medier, herunder designtænkning og designredskaber og kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder i relation til interaktive digitale medier såvel som fagspecifik videnskabsteori og sammenhængen mellem teori og metode. Endvidere opøver modulet færdigheder i og kompetencer til at designe undersøgelsesforløb samt at anvende digitale redskaber og metoder til undersøgelse og design af interaktive digitale medier samt at analysere og formidle undersøgelsesresultaterne.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • designtænkning og designredskaber i relation til interaktive digitale medier  

  • kvalitative og kvantitative metoder til undersøgelse af og design af interaktive digitale medier   

  • fagspecifik videnskabsteori, herunder sammenhængen mellem teori og metoder  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende digitale redskaber og metoder til undersøgelse og design  

  • at sammensætte og igangsætte undersøgelsesforløb i forhold til interaktive digitale medier  

  • at opsamle og analysere undersøgelsesresultater og formidle disse til fagfæller og ikke-specialister  

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • tilrettelæggelse af undersøgelser af interaktive digitale medier, herunder valg af undersøgelsesobjekt, metode og teori  

  • selvstændigt at omsætte undersøgelsesresultater til designprodukter og fagrelevant viden  

  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMetodologi og designpraksis inden for interaktive digitale medier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:

Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt.  

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethodology and design practices in interactive digital media
ModulkodeKAIDM202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet