Filosofihistorisk oversigt

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende et overblik over filosofihistorien i hovedtræk samt at arbejde i dybden med udvalgte klassiske værker. Modulet er dermed både et bredde- og et dybdestudie, der dels skaber en form for ”cogntive mapping” for kandidatuddannelsens øvrige moduler, og dels giver erfaring i at arbejde grundigt med klassiske filosofiske tekster. Der inddrages i undervisningen konkrete cases, som skal bidrage til at anvende filosofihistoriske betragtninger til at forstå aktuelle problemstillinger.

Kandidatstuderende, der ikke har en bachelorgrad i filosofi, anvendt filosofi eller idehistorie skal følge dette modul.

Læringsmål

Viden

  • hovedtræk i filosofihistorien
  • udvalgte passager af klassiske filosofiske værker

Færdigheder

  • at formidle filosofihistoriske hovedlinjer
  • at arbejde intensivt med centrale filosofiske spørgsmål
  • at relatere aktuelle filosofiske problemer til deres filosofihistoriske forudsætninger

Kompetencer

  • at undervise i filosofihistorie
  • at vurdere filosofiske argumenter i deres kontekst
  • at anvende filosofihistoriske betragtninger til at forstå aktuelle problemstillinger

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofihistorisk oversigt
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig prøve. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en karakter for den skriftlige præstation (den enkelte studerendes bidrag hertil).

Opgaven udarbejdes individuelt eller i grupper af op til tre. Med udgangspunkt i et klassisk filosofisk problem og ét af de behandlede værker skal den studerende demonstrere evne til at analysere et filosofisk problem i dybden samt at perspektivere det til én eller flere andre tænkere og perioder.

Sideantal: Mindst 7 og højst 10 sider pr. studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Philosophy in Overview
ModulkodeKAFIL20202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet