Skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling i tilknytning til projektmodulet.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning og vejledning.

Den sproglige vejledning knytter sig til både synopsismodulet på 8. semester og projektmodulet på 9. semester.

Læringsmål

Viden

  • Forståelse af forskellige skriftlige og mundtlige kommunikationssituationer og disses krav til udformning af kommunikationen
  • viden om adækvate formidlingsstrategier i forskellige former for faglig kommunikation

Færdigheder

  • At udtrykke sig sikkert skriftlig og mundtligt på et korrekt, flydende sam idiomatisk og stilistisk adækvat engelsk
  • At udtrykke sig klart, velstruktureret og velargumenteret om faglige mener på engelsk på et avanceret akademisk niveau

Kompetencer

  • At reflektere over og videreudvikle egen sprolig og kommunikativ kompetence på engelsk
  • At tilrettelægge og disponere skriftlig og mundtlig formidling af faglige emner optimalt i forhold til kommunikationssituationen

Undervisningsform

Kursusundervisning og vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig og mundtlig kommunikation og formidling
Prøveform
Skriftlig
Prøven aflægges sammen med prøve 2. Der foretages en samlet bedømmelse af den skriftlige kommunikation i projektrapporten og den mundtlige præstation
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Prøven aflægges samtidig med prøve 2. Der foretages en samlet bedømmelse af den skriftlige kommunikation i projektrapporten og den mundtlige præstation.

Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen.

projektrapporten og den mundtlige præstation skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer,

Ved omprøve, hvor prøve 2 er bestået, er den normerede prøvetid 20 minutter. Inden omprøve gives den studerende mulighed for sproglig revision af projektrapporten.

 

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten and Oral Communication
ModulkodeKAENG20183
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet