3. semester valgfri studieaktivitet

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Indskrivning på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi
(innovation og entrepreneurship).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modul 10: Der vælges mellem en af nedenstående muligheder, semestre på andre uddannelser eller godkendte selvstændige semestre:

  • Modul 10a: Projektorienteret studieforløb (Project-based internship)
  • Modul 10b: Semesterprojekt (Semester project)
  • Modul 10c: Specialiseringsfag inden for de faglige kerneområder (Specialized electives)
  • Modul 10d: Creative Genius Semester
  • Modul 10e: (Viden, udvikling og globalisering (Knowledge, development and globalization)

Læringsmål

Viden

  • om yderligere teorier og metoder til analyse af relevante problemstillinger indenfor innovation og entrepreneurship.

Færdigheder

  • til at anvende teorier og metoder fra tidligere moduler i en ny kontekst: enten i praksis eller i samspil med videre studier.

Kompetencer

  • til at tage ansvar for planlægning og gennemførelse af egen faglig udvikling.
  • til at engagere sig i nye miljøer, kontekster og sociale sammenhænge med den viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået i tidligere moduler i uddannelsen.

Undervisningsform

Afhænger af det valgte modul.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navn3. semester valgfri studieaktivitet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Afhænger af det valgte modul.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titel3rd semester elective study activity
ModulkodeKAEØK201710
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet