Kandidatspeciale

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende udarbejder et kandidatspeciale om et emne, som han/hun vælger frit inden for uddannelsens rammer. Kandidatspecialeemnet godkendes af studienævnet.

Emnet forelægges studienævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur mv. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af kandidatspecialet.

Læringsmål

Viden

 • den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
 • fortrolighed med videnskabelige principper
 • detaljeret viden om det valgte emne og om relevant tidligere forskning på området
 • indgående teoretisk og metodisk funderet forståelse af emnet
 • forståelse af det valgte emnes placering og betydning i en bredere danskfaglig og tværfaglig sammenhæng.

Færdigheder

 • selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til relevant teori og metode
 • problemafgrænsning og til selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til emnerelevante teorier og metoder
 • kritisk og selvstændigt at anvende relevante teorier og metoder inden for et eller flere af fagets hovedområder
 • problemanalyse.

Kompetencer

 • at perspektivere kandidatspecialets videnskabelige emneområde
 • at søge, analysere og anvende viden inden for uddannelsens område
 • at fremstille komplekse faglige emner i en velargumenteret og velformuleret form.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Kandidatspeciale (Master’s Thesis).

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale.

Sidetal: Kandidatspecialet må højst være på 70 sider pr studerende, højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer.
Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af kandidatspecialet.
Normeret prøvetid: 45 min.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKADANSK205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet