Projekt i litteratur, sprog eller medier

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
  • detaljeret viden om det i projektet behandlede fagområde og viden om relevant tidligere forskning på området
  • den i projektet behandlede teori og de i projektet valgte metoder.

Færdigheder

  • selvstændigt at formulere, analysere og belyse et teoretisk og empirisk relevant problem
  • at tilrettelægge og på eksemplarisk vis gennemføre projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemstilling.

Kompetencer

  • at anvende de i projektet valgte metoder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde
  • at formidle projektarbejdets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt
  • selvstændigt at fortsætte egen faglige udvikling inden for danskfagets hovedområder litteratur, sprog og medier

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i litteratur, sprog eller medier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Projekt i litteratur, sprog eller medier (Project in Litterature, Language or Media).

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet projekt.

Sidetal: Projektet skal være på mindst 15 sider og må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende plus 10 min. til gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Litterature, Language or Media
ModulkodeKADANSK204
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet