Emnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet behandler centrale emner inden for aktuel dansk og nordisk forskning på det litteratur-, medie- og/eller sprogvidenskabelige område. I relation til kurset udbydes der et aktuelt forskningsbaseret emnekursus med relation til et eller flere af danskfagets hovedområder litteratur, medier og sprog.

Læringsmål

Viden

  • aktuelle danske og nordiske forskningsemner inden for litteratur, medier og/eller sprog
  • relevant teori og metode i forhold til de behandlede emner og problemstillinger
  • viden om dansk og nordisk litteratur, mediekultur og/eller sprog i en større international kontekst.

Færdigheder

  • at afgrænse og belyse et emne systematisk samt arbejde med komplekse problemstillinger
  • at forstå, beskrive, analysere og fortolke litteratur, sprog og/eller medier inden for forskellige genrer
  • at vurdere litterære, mediemæssige og/eller sproglige fænomeners betydning i en videre historisk og kulturel kontekst.

Kompetencer

  • at kombinere viden og færdigheder fra fagets områder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde
  • at kommunikere sikkert og hensigtsmæssigt såvel skriftligt som mundtligt på korrekt dansk med opmærksomhed på den akademiske genre og målgruppe.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Emnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning (Subject Study in Contemporary Danish and Scandinavian Research).

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den studerende udarbejdede opgave. Den skriftlige opgave vægtes 2/3 og den mundtlige eksamination 1/3.

Den skriftlige opgave har form af en bunden hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen udarbejdes individuelt.

Sidetal: Opgavebesvarelsen skal være på mindst 12 og højest 15 sider.
Prøvetid: 30 min. inkl. votering og meddelelse af karakter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSubject Study in Contemporary Danish and Scandinavian Research
ModulkodeKADANSK202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet