Aktuelle danskfaglige teorier og metoder

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler aktuelle teoretiske og metodiske tilgange inden for danskfagets litteratur-, medie- og/eller sprogvidenskabelige områder. Den studerende præsenteres for nyere, overordnede teoridannelser med betydning for mindst to af fagets tre områder og indføres i teoretisk og metodisk arbejde på et refleksivt niveau. Desuden introduceres den studerende til interdisciplinært fokus på teori- og metodevalg.

Mål

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om nyere danskfaglige teorier og metoder og videnskabelig indsigt i de teoretiske og metodiske valgs indflydelse på analysens resultater. Den studerende skal opnå færdigheder i at identificere og løse litteratur-, medie- og/eller sprogvidenskabelige teoretiske og metodiske problemstillinger, ligesom faget skal give kompetencer til selvstændigt at videreudvikle og reflektere over egen teoretisk og metodisk praksis.

Læringsmål

Viden

  • viden om aktuelle danskfaglige litteratur-, medie- og sprogvidenskabelige teorier og metoder samt nyere forskning heri
  • indsigt i forholdet mellem valg af teori og metode og konsekvenserne for danskfaglig analyse af litteratur, medier og/eller sprog
  • forståelse af interdisciplinære teoretiske og metodiske valgs betydning for den videnskabelige praksis.

Færdigheder

  • på et videregående niveau at anvende danskfagets videnskabelige metoder
  • på et videregående niveau at arbejde teori- og metodebevidst med litteratur, medier og/eller sprog
  • kritisk vurdering af nyere danskfaglige tilgange til litteratur, medier og sprog.

Kompetencer

  • at identificere aktuelle teoretiske og metodiske problemstillinger og udvikle løsningsmodeller til disse
  • på et videregående niveau at reflektere over egen teoretiske og metodiske praksis
  • selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAktuelle danskfaglige teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i Aktuelle danskfaglige teorier og metoder (Contemporary Theories and Methods in Scandinavian Studies).

Prøven har form af en bunden 3-dages skriftlig hjemmeopgave, der skal dokumentere den studerendes evne til på et videnskabeligt niveau at identificere og løse teoretiske og metodiske problemstillinger.

Den skriftlige hjemmeopgave skal være på højst 7 normalsider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Theories and Methods in Scandinavian Studies
ModulkodeKADANSK201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet