Metode II

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at give de studerende grundig indføring i kvalitativ analyse, herunder indøvning af kvalitative undersøgelsesteknikker. Kurset skal endvidere sikre, at de studerende kan forholde sig kritisk til kvalitative analyser og deres anvendelsesmuligheder.

Kurset giver deltagerne en videregående indføring i kvalitativ forskningsteknik og analyse. Der lægges stor vægt på kritisk at forholde sig til kvalitative analyser, ligesom de studerende gennem tilrette- læggelse af konkrete undersøgelsesdesign vil få praktisk erfaring med gennemførelsen af kvalitative analy- ser og deres faldgrupper.

Læringsmål

Viden

Kunne demonstrere viden om for fordele og ulem- per ved forskellige metoder i relation til konkrete problemstillinger

Færdigheder

Kunne reflektere og diskutere forskellige forsknings teknikkers fordele og ulemper i relation til en given problemstilling.

Kompetencer

Kunne kritisk vurdere validitet og anvendelsesmu- ligheder for kvalitative analyser.
Kunne tilrettelægge og gennemføre en kvalitativ dataindsamling og efterfølgende behandling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMetode II
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet er obligatorisk, og der er krav om tilstedeværelse (min. 80 %) samt aktiv deltagelse i undervisningen. Modulet aflsuttes med en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten og kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med ekstern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethod II
ModulkodeKABBB20177
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet