Migration, flyttemønstre og bosætningsvalg

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er at gøre de studerende i stand til at forstå og analysere teorier og undersøgelser omkring migration, urbaniseringsprocesser, flyttemotiver og bosætning. Målet er også at forstå sammenhænge mellem migration, socio-demografisk forandring i Danmark. Kurset beskæftiger sig også med geografiske forandringsprocesser.

Kurset beskæftiger sig med migration i et globalt perspektiv og mere indgående med befolkningsudvikling, flytninger og socio-demografisk forandring i Danmark. Kurset beskæftiger sig også med geografi- ske perspektiver på flyttebevægelser samt metodiske udfordringer i migrationsforskningen.

Læringsmål

Viden

Indsigt i og overblik over forskellige forståelser af og forklaringer på migration og bosætning såvel som sammenhæng mellem urbaniseringsprocesser, flyt- temønstre samt socio-demografiske og geografiske perspektiver på flyttebevægelser.

Færdigheder

Kunne demonstrere indsigt i, overblik over og for- ståelse af teoretiske og empiriske bidrag vedrøren- de flyttemotiver, flyttebevægelser og bosætning.

Kompetencer

Kritisk vurdere og diskutere traditionelle og nyere forståelser af migration, flyttebevægelser og urbaniseringsprocesser.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMigration, flyttemønstre og bosætningsvalg
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet er obligatorisk, og der er krav om tilstedeværelse (min. 80 %) samt aktiv deltagelse i undervisningen. Modulet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten og kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med ekstern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMigration, migration patterns and settlement choices
ModulkodeKABBB20176
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet