Globalisering og byudvikling

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Kurset har til formål at give de studerende en teoretisk indføring i globalisering og bypolitik med hen- blik på at forstå byers indbyrdes konkurrencesituation. De studerende skal opnå en dybere forståelse for årsager og de særlige udtryksformer for byers byudviklingsprojekter, især nyere former for byudvikling i postindustrielle og post-forstads områder; men også de afledte konsekvenser heraf, i form af nye ulig- hedsmønstre samt nye relationer mellem kommunale, demokratiske og private aktører.

Kurset giver deltagerne en videregående indføring i den internationale globaliserings- og urbanise- ringsteori med henblik på at kunne identificere baggrund og konsekvenser for nye byudviklingstendenser. De empiriske eksempler hentes primært i den vestlige verden med særlig vægt på Danmark.

Læringsmål

Viden

Kunne demonstrere viden om teoretiske og empiri- ske forhold ved nyere byudvikling.

Færdigheder

Kunne sammenkæde byudviklingens konkrete former med globaliseringens overordnede strukturer samt konkret bypolitik.
Kunne vurdere konkrete byudviklingsprojekters langsigtede effekt i relation til ulighed og offentlig- private relationer.

Kompetencer

Kunne vurdere konkrete tiltags effekt i relation til post-industrielle og post-forstads områder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobalisering og byudvikling
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig eksamen med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældene karakterskala med ekstern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobalization and urban development
ModulkodeKABBB20175
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet