Speciale

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende gennemfører en selvstændig forskningsproces, hvor der lægges vægt på relevans, teoretisk forankring, metodiske overvejelser og evt. empirisk grundlag. Specialet skal præsenteres oversku- eligt, logisk og med overholdelse af reglerne for god videnskabelighed. Specialet skal have afsæt i fagets kernefaglighed. Endelig skal specialet demonstrere den studerendes evne til at fremstille og formidle sit arbejde og resultater på forståelig og overskuelig måde.

Læringsmål

Viden

Har konkret viden om forskningsprocessens enkelte elementer.
Har viden om tilrettelæggelse og gennemførelse af en forskningsproces.
Har indgående forståelse for og viden om formidling.

Færdigheder

Kan overskue empirisk baserede problemstillinger og relatere disse til metodisk og teoretisk viden. Kan selvstændigt planlægge og organisere et min- dre forskningsprojekt. Kan vurdere relevansen af teori og metode i relati- on til konkrete problemstillinger.

Kompetencer

I stand til at tilrettelægge og gennemføre en selv- stændig forskningsopgave på baggrund af relevant teori og metode.
Kritisk kunne reflektere over forskellige metoders anvendelig og relevans.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpeciale
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThesis
ModulkodeKABBB201715
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet