Projektorienteret forløb

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det projektorienterede forløb har til formål, at den studerende opnår en arbejdsmæssig erfaring med løsning af by, bolig og/eller nosætningsopgaver med relevans for samfundet og for de samfundsvidenskabelige fagdiscipliner, der udgør det faglige fundament (pensum) for uddannelsen.

I det projektorienterede forløb indgår den studerende som praktikant i en konkret organisation og løser arbejdsopgaver på et akademisk niveau, der har afsæt i relevante (og aktielle) problemstillinger, metoder eller teorier og begrebsdannelser.

Læringsmål

Viden

Har opnået indsigt i det konkrete arbejde, som en kandidat i by, bolig og bosætning vil kunne komme til at varetage i en konkret organisation og i prakti- ske teamsamarbejder og herved oparbejde erfarin- ger med opgaveløsninger i tværfaglige miljøer.

Færdigheder

Omsætte teoretiske og metodiske problemstillinger til praktiske løsninger.

Kompetencer

Det forventes, at den studerende bliver i stand til at vurdere og argumentere for kvalitative og kvantita- tive metoders relevans i konkrete arbejdsmæssige sammenhænge og blive i stand til at argumentere for gennemførelse af konkrete, faglige analyser. Endvidere forventes det, at den studerende bliver i stand til at vurdere og argumentere for anvendelsen af teorier og begrebsdannelsers relevans og for gennemførelse af konkrete, empiriske analyser. Desuden skal den studerende via det projektorien- terede forløb tilegne sig erfaringer med at arbejde med flere opgaver på samme tid.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Der skal afleveres en projektraport, som skal belyse et relevant fagligt felt på grundlag af den studerendes erfaringer i projektperioden og relevant teori fra pensum.et projektorienteret forløb på 20 ECTS svarer til 3 mdr. af 37 timer, hvoraf de sidste 10-14 dage friholdes til skrivning af projektrapporten. Modulet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten og relevant teori fra pensum der bedømmes bestået/ikke bestået med intern censur.
ECTS20
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented course
ModulkodeKABBB201714
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet