Feltkursus

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Kurset består af et forberedelseskursus, et feltophold og en analysefase. De tre dele ses som en integreret del af feltkurset, og de studerende skal deltage aktivt i alle tre dele. Under feltopholdet arbejdes med en selvvalgt opgave ca. halvdelen af tiden, mens den øvrige tid anvendes på ekskursioner og mindre opgaver. Der udarbejdes en rapport over feltopholdets aktiviteter.

Mål
Kurset har til hensigt at ruste de stuidernde til at tilrettelægge og gennemføre praksisrettet forskning, der på den ene side benytter videnskabelige metoder og teori på videregående niveau og på den anden side kan formidles til konkrete samarbejdsparter og organisationer i omverdenen, der har interesse for de undersøgte problemstillinger.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Kunne demonstrere viden om forskellige metoders fordele og ulemper i relation til konkrete problemstillinger.

Færdigheder

  • Kunne fremstille resultaterne af analysen på en enkel og forståelig måde.
  • Kunne sammenholde anvendt metode og teori i forhold til den valgte problemstilling.

Kompetencer

  • Kunne vurdere forskellige metoders anvendelighed og validitet ved forskellige problemstillinger.
  • Kunne tilrettelægge og styre en større, empirisk baseret analyse i praksis.
  • Kunne argumentere overbevisende for valg af metode og analysedesign.

Undervisningsform

Forelæsning, studenterpræsentationer, praktisk feltarbejde.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Aktiv deltagelse i kurset

Prøver

Prøvens navnFeltkursus
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i feltrapport
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFeltkursus
ModulkodeKABBB201713
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet