Bevisret

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Forudsætter at du har bestået modulet Civilproces

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Formålet er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed, der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssig og dermed erhvervsmæssig profil

Læringsmål

Viden

 • Almindelig bevisteori
 • Det frie bevis
 • Bevisbyrdeprincipper
 • Bevisførelse
 • Bevismidler
 • Bevisværdi og bevisbedømmelse
 • Beviskrav
 • Særlige bevisregler
 • Bevisretlige problemstillinger i udvalgte civilretlige sager
 • Bevisretlige problemstillinger i voldgift
 • Bevisretlige problemstillinger i straffesager
 • Bevisretlige problemstillinger i administrative afgørelser

Færdigheder

 • Finde og anvende relevante retskilder inden for bevisretten
 • Redegøre for bevisteorierne samt retsplejelovens og forvaltningslovens bevisregler
 • Redegøre for bevisretlige problemer i forbindelse med civile retssager, straffesager og administrative afgørelser samt forskellen herved
 • Forstå principperne for bevisbyrdefordeling
 • Forstå principperne for bevisbedømmelse
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af konkrete bevisretlige problemstillinger

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for bevisretten
 • Anvende de bevisretlige principper til at fortage velbegrundede valg om henholdsvis bevisførelse og bevisbedømmelse i praksis
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBevisret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Synopsis må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLaw of Evidence
ModulkodeKA-JU-20-S1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Henrik Zahle: Bevisret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994
 • Uddrag af Lasse Højlund Christensen og Ulrik Rammeskov Bang Pedersen: Den civile retspleje, 3. udgave, seneste udgave
 • Relevante forarbejder
 • Materialesamling