Forsikringsret

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Forsikringsretlige begreber
 • Den retlige regulering af forsikringsaftaler
 • Forskellige forsikringsaftaler i retlig belysning, herunder agreed documents, fremherskende adhæsionskontrakter og individuelle kontrakter samt forsikringsretlige fortolkningsprincipper i henseende til disse
 • Forsikringsretlig argumentation og forsikringsmæssige principper
 • Metodiske udfordringer og den retlige praksis om forsikringer
 • Forsikringsretlige tvister ved ankenævn og domstole

Færdigheder

 • Redegøre for forsikringsrettens regler og anvendelse, begreber og terminologi,
 • Redegøre for forsikringsrettens retskildemæssige og metodiske grundlag,
 • Analysere retskildemateriale og retsregler i forsikringsretten,
 • Identificere og afgøre processuelle og materielle forsikringsretlige spørgsmål,
 • Afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af forsikringsretlige regler og principper,
 • Afgøre og vurdere forsikringsretlige spørgsmål, ogredegøre for principper for afgørelse af tvister i det det praktiske liv

Kompetencer

 • Anvende forsikringsrettens retskilder
 • Anvende juridisk metode i lyset af de inden for forsikringsretten gældende principper
 • Kvalificere forsikringsretlige problemstillinger på en relevant måde til løsning af konkrete problemstillinger
 • Mundtligt formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt forsikringsretlig terminologi

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForsikringsret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Faget sammenlæses med Erhvervsøkonomi-jura 9. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelInsurance Law
ModulkodeKA-JU-13-S10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, seneste. udg., Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, seneste udgave