Projekt i relation til modul 17A a new venture creation/corporate entrepreneurship

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Den studerende skal være tilmeldt modul 17A.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at sikre, at den studerende kan forbinde kursusindholdet i modul 17A med empiriske og teoretiske problemer i et skriftligt projekt.

Projektet skal omhandle processen omkring new venture creation (enten som new venture eller corporate venturing i eksisterende organisationer) og empiriske/teoretiske problemer forbundet hermed.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har:

- viden om at verificere en forretningsidé eller et problem og validere kundebehov/-problemstillinger.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

- vurdere potentielle markedsmuligheder og validere antagelser om målgruppen.

- forstå nogle af de centrale drivkræfter, der påvirker den vellykkede proces omkring det at skabe og lede et nyt foretagende (som en særskilt enhed eller i en eksisterende organisation).

- identificere metoder til at tilegne sig de nødvendige ressourcer til at igangsætte et nyt foretagende.

- forstå vigtigheden af forretningsmodeller og kundeudvikling i processen omkring opstart og eksekvering af et nyt foretagende.

- generere nye forretningsidéer og validere disse.

- kritisk vurdere nye forretningsidéer på baggrund af evidens fra markedet.

- vurdere hvilke ressourcer, der er nødvendige for at forfølge en mulighed.

- lave en prototype af et minimalt levedygtigt produkt.

- forstå forskellige former for forretningsmodeller og innovationsveje for forretningsmodeller i en entreprenøriel proces.

- forstå hvilke færdigheder og ressourcer, der er nødvendige for at skabe en entreprenant organisation.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

- spotte og skabe forretningsmuligheder.

- sammensætte eget team.

- tilegne sig de nødvendige ressourcer for at forfølge den identificerede forretningsmulighed.

- udarbejde forretningsmodeller, der matcher den identificerede forretnings-mulighed og evidens fra markedet (og den eksisterende virksomhed).

- vurdere forskellige former for forretningsmodeller og innovationsprocesser.

- pitche forretningsmodellen for et nyt foretagende, den bagvedliggende valideringsproces og den faglige relevans.

Undervisningsform

Selvstændigt projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i relation til modul 17A a new venture creation/corporate entrepreneurship
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNew Venture Creation/Corporate entrepreneurship incl. project
ModulkodeKAØKO201617B
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet