Enzymteknologi 2

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden fra Enzymteknologi 1

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Redegøre for opbygning, biologisk funktion, oprensning, produktion og anvendelse af enzymer og enzymatisk katalyserede processer samt enzymers medicinske og industrielle anvendelser
  • Redegøre for Michaelis-Menten modellen for enzym-kinetik og hvorledes enzymers aktivitet og stabilitet påvirkes af temperatur, pH, additiver og andre fysiske forhold

Færdigheder

  • foretage eksperimentelle undersøgelser af enzymer og enzymatisk katalyserede processer
  • sammenligne enzymatisk katalyserede processer og kemiske processer og redegøre for deres samfundsmæssige betydning
  • formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
  • arbejde sikkert i laboratoriet, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, benytte relevante kilder til information, håndtere kemikalier og andet materiale forsvarligt, bortskaffe spild og affald efter forskrifter samt udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger

Kompetencer

  • Varetage planlægning og gennemførsel af et projekt
  • Identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

300 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnEnzymteknologi 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnzyme Technology 2
ModulkodeK-BT-B1-33
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet